2011. 03. 15.
Belgium segít
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):

Rudi Hermans: Törökbálint messze van

www.tintakiado.hu

info@tintakiado.hu

 

 

Angyalok pedig vannak és egy kimutatás szerint 1920 és 1930 között több mint hatvanegyezer „magyarkát”karoltak fel Hollandia, Svájc, Anglia, Svédország és Belgium családai által./1/ Persze, más országok gyermekei fölé is kiterjesztették szárnyaikat....
A béke építésének a vágyát az istenfélelem és az emberszeretet úgy felerősítette, hogy a nyugati államok felelősséget hordozó polgárai felísmerték azt, hogy a háborút vesztett Magyarország lelki gyógyítását a nemzet szívénél, tehát a gyermekeinek a megmentésénél kell elkezdeni a keresztyén értékrend alapján.
Azon már nem lehetett segíteni,hogy a katonák elestek, hogy a magyar nemzetstratégia a magasba szállott, miközben a nemzet tragédiája több síkon állandósult. Ma már az akkori győztesek sem mernek igazságos háborúról érvelni, az autonómiát vagy az államalkotási jogot legfennebb a statisztikákkal vagy a népszaporulattal támasztják alá illetve utasítják el. Jövendőt azonban nemcsak háborúk idején, hanem békés korszakokban is az ifjúságban és a még elválasztó határok fölött kell látni. A hit, remény és szeretet mit sem ér a szószéken, ha nincsenek, vagy ha szenvednek a gyermekek, a társadalom kiszolgáltatott tagjai, akiket biblikusan a felebarátainknak tekintünk. Hitbeli tapasztalat mondatja, hogy minél nagyobb a baj, annál bővölködöbb a kegyelem és annál több az angyal. Emberi ésszel nem is magyarázható az a humanitárius akció, amelyre kilencven éve került sor.
Úgy látjuk, hogy az esélyegyenlőségen alapuló gazdasági és szellemi deficitek kiegyenlítődéséhez, az általános emberi jogok és szociális jogok érvényesüléséhez végre az egyesülő Európában adattak meg a feltételek. Szükséges tehát a visszatekintés, a maradandó evangéliumi szemszögre, a szeretetre való emlékezés, mely összeköt eleveneket és holtakat. Illesse köszünet azokat, akik e debreceni konferencia vagy más rendezvények keretében hozzájárulnak ahhoz, hogy nemzeti tudatunkba beépüljön a hajdani gyermekek győzelmes kapcsolatteremtése, országos lebontásban Hollandiában 28.500, Belgiumban pedig a 22.000-es lélekszám körül. Hozzátesszük,, hogy nemzedékről nemzedékre kisugárzó erő élteti a belga-holland és magyar szimpátiát, amelynek érdemes ünnepet szentelni, mert Istené, vagyis általa a gyermekeké a dicsőség. A mentőangyalokról ismét szólva e bevezetőben: bizony kitettek magukért.....
(Harangszó)


 

 

Ez a történet úgy kezdődött, hogy Scheiblinger Péter két éve beütötte az Internet keresőprogramjába azt a szót, hogy „Törökbálint” és rábukkant egy flamand nyelvű regény címére. Ennek hőse 1927-ben innen került belga nevelőszülőkhöz. Az ínség elől abban az évtizedben hatvanezer magyar gyermek indult útnak - főként Hollandiába és Belgiumba -, néhány hónapra, a Vöröskereszt égisze alatt. Horváth Magdolna azonban csak harmincnyolc év múlva látta viszont a szülőfaluját, testvérét, rokonait. Időközben Belgiumban olykor rendkívüli megpróbáltatásokat élt át. A könyvben az ő sorsát és az első, 1965-ös hazalátogatásuk történetét mondta el a később íróvá lett fia, Rudi Hermans.Minderről értesülve a törökbálinti kulturális élet vezetői munkához láttak. Ennek, valamint a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Kultúra 043 Alapítvány támogatásának köszönhetően a kisregény ma már magyarul is olvasható. A művet Gera Judit fordította, dr. Hermann M. János írt hozzá utószót, a kötetet Scheiblinger Péter szerkesztette."

A Gyermekvonatok című kiállítás annak a nagyszabású és évtizedekig tartó segítségnyújtási folyamatnak állít emléket, melynek keretében közel ötvenezer, nehéz körülmények között élő, elárvult, alultáplált magyar gyerek járt Hollandiában és Belgiumban, hogy befogadó szüleinél egy ideig kicsit jobb sorban éljen, megerősödjön, talpra álljon. A tárlat anyaga túlnyomórészt a Ráday Levéltárból, a Református Egyház Zsinati Levéltárából és az Evangélikus Országos Levéltárból származik, a kiállítást Kígyós Erzsébet rendezte.

A gyermekvonat-akció két jólelkű politikuscsemete kezdeményezéséből indult, Dr. Abraham Kuyper holland miniszterelnök lányai, Henrietta és Johanna 1916-ban fél évig Magyarországon tevékenykedtek a Vöröskeresztnél, és Henrietta volt az, aki a holland közvélemény figyelmét elsőként felhívta az I. világháború tépázta magyar gyerekek nyomorúságára – még könyvet is írt a háborús Magyarországról. Végül a Gyermekvédő Liga, a Vöröskereszt és a különböző egyházi szervezetek összefogásával indulhattak az első gyermekvonatok Hollandia felé. Három nagy hullámról beszélhetünk, a segélyakció a húszas években kezdődött (Hollandiába 1920-tól, Belgiumban 1923-tól indultak gyermekvonatok), 1944-től 1946-ig szintén rengeteg gyereket fogadtak be nevelőszülők, 1956-ban pedig ismét felélénkült a kapcsolat.

Fonott copfos, masnis, szeplős kislányok mosolyognak a képekről, elsárgult, saját készítésű magyar-holland szótár, pár soros képeslap, néhány régi kiskanál, egy-egy mesekönyv árválkodik a vitrinekben: alig néhány, valóban személyes emléknyom. A személyes tárgyak száma oly csekély, mintha egy elsüllyedt sziget lakónak véletlenül megmaradt holmijaira találtunk volna rá. Az érintett generáció egyrészt nagyon idős, vagy már nincs is az élők soraiban, és örökre magával vitte történetét. Voltak, akik csak néhány hónapot, mások éveket töltöttek nevelőszüleiknél, de olyanok is, akik örökre új hazájukban maradtak, és mégis, a kint töltött időszakok nagyrészt dokumentálatlanok, alig akad róluk bármilyen kiállított emléktárgy.

Ezzel szemben a kiválasztás és kiutaztatás körülményeit számtalan irat, fénykép, levél teszi érzékletessé: környezettanulmányok, árvaságról, betegségről, szegénységről árulkodó pár mondatos kérdőívek, anyák által írt kérvények, (egy édesanya kétségbeesett levele például, melyben kéri, hogy gyermekét, bár nem eléggé alultáplált, mégse szórják ki a sorból), egyházi szervezetek levélváltásai. A gyermekvonat-akció élharcosai is kiemelt szerepet kapnak a kiállításon, mint dr. Knébel Miklós pápai kamarás, aki harminc éven keresztül munkálkodott szakadatlanul a magyar gyerekek nyomorúságának enyhítéséért, és Tábori Kornél író-publicista-szociofotós, akinek a nevéhez az első, nagyhatású szociofotó kiadvány is köthető: Egy halálraítélt ország borzalmaiból.

És persze felsorakoznak a tárlaton a reprezentatív fotók, a gyermekvonat-akció médiában megjelenő nyomai: az Érdekes Újság címlapján magyar gyerekek holland népviseletben pózolnak, a Nationaal Archief-ben a vonatok mellett álló magyar gyerekek szerepelnek, a legimpozánsabb pedig az a felvétel, mely az 1924-ben hazánkba látogató háromszáz holland nevelőszülő ünnepélyes fogadásáról készült – tizenötezer magyar gyerek várta őket a Városligetben.

Ami fájdalmasan hiányzik, az az egyedi sorsok dokumentálása, bár ez érthető, hiszen ennek a mintegy ötvenezer embernek a személyes emlékeiről kizárólag naplókból, levelekből vagy interjúkból tudhatnánk meg többet. Pedig ez a szándék érződik, néha egy-egy sorstöredék feldereng, például egy Júlia nevezetű, komoly és szomorkás kislány felnőtté válását teljes fotósorozat örökíti meg: a kislány tizenkét évet töltött Hágában, az első képen még babákkal játszik 5-6 évesen, majd a zongoránál ül, később, kiskamaszként felbukkan a mosolya egy osztályfényképen is, végül zárkózott kis hölgyként üldögél új családja körében. Egy többgenerációs kapcsolat is kirajzolódni látszik, egy anya és kisfia fotója mellett szerepel néhány segítségkérő levél, a valaha nevelőszülőknél nyaraló lány, később anyuka kérvényezi, hogy fia is külföldre mehessen. De ha a fotókból és emléktárgyakból nem is tudnánk összerakni a történeteket, (melyek nyilván pontosan annyifélék, ahányan megélték őket), segíthet Rudi Hermans Törökbálint messzire van című könyve, és bár vázlatosan, de szintén feltárul egy teljes életút, ha Dobrády Emília emlékezését elolvassuk. Dobrády Emília 1947-48-ban élt Belgiumban gyerekként, majd a közelmúltban egy fiatal, brüsszeli magyar fordító véletlenül rábukkant honfitársa régi vendéglátó családjára. A ma már közel hetvenéves hölgy érzelmes és felkavaró időutazásra indulhatott hatvan évvel ezelőtti befogadó családjához, melyről meghatott, a kiállításon is olvasható visszaemlékezést írt.

Mellesleg optimális esetben az igazán érdekes része a kutatásnak csak most következik, lehet, hogy a hiányzó láncszemeket, a rejtve maradt életutakat mégis megismerhetjük egyszer. Egyrészt elindult egy weboldal, melyen megkereshetik egymást volt nevelőszülők és volt vendéggyerekek, ezen kívül évek óta folyik Benedict Schillemans nagyszabású dokumentumfilmes projektje – Lulu’s Terugkeer (Lulu hazatérése) –, mely éppen az érintettek személyes történeteit kívánja feltérképezni és megörökíteni.

Tóth Ágnes Veronika

 

 

A kiállítás megtekinthető március 14-ig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kis Galériájában.

Kapcsolódó cikkünk:

LOW Holland-Flamand Kultfeszt 2008

 


összeállította

Kerekes Tamás


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés